Rozwój BM TRADA oraz rosnące potrzeby i wymagania Klientów, wśród których znajduje się wiele organizacji miedzynarodowych, stały się przyczyną zwiększania zasięgu usług znajdujących się w ofercie BM TRADA. Mając na względzie czas, jaki należy poświęcić na dotarcie do Klienta w innym kraju, towarzyszące temu koszty oraz potrzebę znajomości przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, BM TRADA postanowiła zaistnieć także poza Wielką Brytanią, otwierając swoje biura przedstawicielskie. Obecnie funkcjonuje w 33 krajach.

Od początku 2010 roku, BM TRADA oferuje usługi również na terenie Polski, dzięki współpracy z BMTC Poland Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.

Audyty realizowane są przez posiadających odpowiednie kompetencje polskich audytorów. W szczególnych przypadkach (np. bardzo rzadkie systemy zarządzania) zespół ten może być wsparty przez specjalistów z innych krajów lub z centrali z Wielkiej Brytanii. Rozwiązanie to umożliwia przeprowadzanie certyfikacji niemal dla wszystkich branż. Jest to również pomocne w uruchamianiu akredytowanych usług certyfikacyjnych na zgodność z nowymi standardami i normami.

Obecnie, na terenie Polski BM TRADA świadczy usługi związane z certyfikacją systemów zarządzania oraz certyfikacją łańcucha kontroli pochodzenia produktów (FSC, PEFC) i łańcucha dostaw (RSPO, UTZ). Ponadto, zajmujemy się także organizacją szkoleń związanych z zakresem naszej działalności. Dodatkowo pośredniczymy w usługach realizowanych przez centralę firmy - certyfikacji wyrobów, nadawaniu znaków CE czy Q-Mark, testowaniu wyrobów czy certyfikacji FIRA dla wyrobów meblarskich.


Realizujemy usługi certyfikacji następujących systemów:

 

Powyższe certyfikacje systemów zarządzania (QMS, EMS, OHSAS, ISMS, EnMS) realizowane są w systemie akredytacji UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Certyfikacje związane ze zrównoważonym rozwojem (FSC, PEFC, RSPO) są prowadzone 
w ramach akredytacji ASI (Assurance Services International). Akredytacje potwierdzają, że dana jednostka posiada odpowiednie zasoby i kompetencje do świadczenia usług oceny zgodności.

Istnieje również możliwość certyfikacji systemów zarządzania poza tymi systemami. 
Jednak i w takim przypadku nasze regulacje korporacyjne wymagają od nas utrzymywania tych samych zasad odnośnie planowania certyfikacji i jej realizację tak jak w przypadku certyfikacji akredytowanych. Ma to na celu utrzymywanie stałej, wysokiej jakości usług BM TRADA na całym świecie. O naszej dbałości o wysoki poziom usług świadczy także fakt nieustannego monitorowania i systematycznych audytów przeprowadzanych przez uprawnioną osobę z centrali (Accreditation Officer).

 

W ramach certyfikacji z BMTC Poland można uzyskać certyfikaty posiadające akredytację United Kingdom Accreditation Service (UKAS). Jest to jedna z najbardziej renomowanych jednostek akredytujących w Europie, co ma bezpośrednio wpływ na prestiż i wiarygodność firmy uzyskującej dany certyfikat systemu zarządzania.

W przypadku certyfikacji Systemów Kontroli Pochodzenia Produktu można uzyskać certyfikat opatrzony znakiem akredytacji ASI (Assurance Services International).

 

Akredytacja United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

UKAS jest jedyną jednostką akredytującą w Wielkiej Brytanii, która jest uprawniona przez rząd do oceniania jednostek certyfikujących pod względem prowadzonych przez nie działań i ich zgodności z międzynarodowymi standardami.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w każdym kraju istnieje Państwowa Jednostka Akredytująca, odpowiedzialna za niezależną ocenę organizacji oferujących przeprowadzanie testów, badań i certyfikacji. UKAS jest Państwową Jednostką w Wielkiej Brytanii od momentu jej założenia w 1995 roku. Do jej zadań należy sprawdzanie, czy jednostki dostarczające usługi certyfikacyjne, a także oferujące badania, testy i kalibracje spełniają wymagane normy. Dzięki skutecznej weryfikacji sprawdzających, proces akredytacji sprawuje rolę nadzorczą nad stosowaniem odpowiednich standardów i posiadaniem stosownych kompetencji technicznych przez organizacje oferujące takie usługi.

W czasie każdej wizyty pracowników UKAS, BM TRADA udowadnia, że posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, a praktyki stosowane w firmie są adekwatne do wyznaczonych celów.

Wybierając akredytację UKAS, można mieć pewność, że jakość usługi jest stale na wysokim poziomie. Symbole UKAS są rozpoznawane na całym świecie, dlatego ich obecność na dokumentach może zwiększyć uznanie dla firmy w kraju i za granicą.

BM TRADA posiada akredytacje na certyfikację następujących systemów zarządzania:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ISO 27001
  • ISO 50001

 

Akredytacja Assurance Services International (ASI)

ASI jest jedną z wiodących jednostek akredytujących, zajmującą się między innymi systemami certyfikacji gospodarki leśnej FSC i systemem certyfikacji wyrobów z oleju palmowego RSPO.

Zadaniem ASI - międzynarodowej organizacji zaangażowanej w zrównoważoną gospodarkę jest zagwarantowanie, że proces certyfikacji weryfikujący zgodność działania certyfikowanej organizacji ze wspomnianymi wyżej systemami jest przeprowadzany w kompetentny i konsekwentny sposób. BM TRADA posiada akredytację ASI zarówno dla systemu certyfikacji Łańcucha Kontroli Pochodzenia Produktu FSC jak i Łańcucha Dostaw RSPO.

Dodatkowo, BM TRADA została oficjalnie uznana za jednostkę certyfikowaną, uprawnioną do świadczenia usług certyfikacji PEFC oraz UTZ przez organizacje kontrolujące niniejsze systemy.

 


Istotne linki:

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl