Organizacja FSC® (Forest Stewardship Council®) jest międzynarodową organizacją skupiającą ludzi, mającą na celu poszukiwanie rozwiązań promujących zrównoważoną gospodarkę leśną na całym świecie. Organizacja FSC®:

 • poprzez systemy FSC® promuje zrównoważone zarządzanie lasami na całym świecie,
 • poprzez procesy konsultacji ustanawia międzynarodowe standardy dla zrównoważonej gospodarki lasami,
 • posiada znak handlowy, który zapewnia międzynarodową rozpoznawalność organizacjom wspierającym wzrost odpowiedzialnej gospodarki leśnej,
 • nadaje oznaczenia produktów pozwalające konsumentom na całym świecie rozpoznać produkty, które wspierają wzrost odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie,
 • tworzy programy marketingowe i świadczy usługi informacyjne będące częścią misji promowania odpowiedzialnego leśnictwa na całym świecie.

 

Certyfikacja FSC® Chain of Custody

Certyfikat FSC® to gwarancja spełnienia rygorystycznych wymagań dotyczących kontroli pochodzenia produktu drzewnego, zwiększenie zaufania między dostawcą i klientem dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie znakowi FSC® umieszczonemu na Twoich produktach.

 

Swoją ofertę certyfikacji kierujemy do:

 • firm produkcyjnych i przetwórczych z sektora drzewnego (tartaki);
 • firm przetwórczych wszystkich tych, u których istnieje styczność z wyrobami, elementami przetworzonymi i nieprzetworzonymi pochodzącymi z drewna tj.: drewno budowlane/ konstrukcyjne, stolarka otworowa, meble, zabawki, itp.
 • firm produkcyjnych i usługowych przetwarzającymi w ramach prowadzonej działaności produkty pochodzące z drewna np. producenci opakowań, drukarnie 
 • firm handlowych prowadzących handel hurtowy i detaliczny, który dotyczy produktów, elementów i materiałów przetworzonych i nieprzetworzonych pochodzących z drewna.

Certyfikat FSC® jest szansą na zwiększenie dostępu do nowych rynków zbytu, zapewnieniem wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, zwracającej baczną uwagę na swój wpływ na środowisko naturalne.

 

FSC® Project Chain of Custody

Inicjatywą organizacji FSC® jest również Project Chain of Custody, poprzez którą indywidualne projekty – jak np. konstrukcja nowych budynków, czy duże modernizacje/ przebudowy – mogą uzyskać certyfikat łańcucha kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody Certification) w procesie budowania, aż do przekazania budynku.

Standard FSC® Project nie wymaga od wykonawców i podwykonawców posiadania swojej własnej rejestracji łańcucha dostaw, ale pozyskiwania drewna/produktów drewnianych od dostawców posiadających ważną certyfikację łańcucha kontroli pochodzenie produktu. Do momentu wejścia w życie nowego standardu nie było bowiem innej metody, aby zagwarantować, że jedynie certyfikowane produkty wykorzystywane są na budowie. Aby zapewnić, że deklaracja realizacji warunków FSC może być spełniona, dokonuje się sprawdzenia następujących kwestii:

 • wyznaczenie Managera Projektu posiadającego odpowiedzialności i uprawnienia do wdrażania i utrzymywania łańcucha kontroli pochodzenia produktu nadzorującego proces,
 • utrzymywanie drobiazgowych zapisów dokumentujących zakup, dostawę, odbiór, fakturowanie i wielkość wszystkich produktów drzewnych odbieranych na budowie,
 • pełne przeszkolenie w zakresie procedur łańcucha kontroli pochodzenia produktu całego personelu zaangażowanego w projekt, ze zdefiniowanymi odpowiedzialnościami w systemie łańcucha kontroli pochodzenia produktu. Zachowanie zapisów dotyczących szkoleń.

Na zakończenie projektu otrzymywany jest certyfikat budynku lub modernizacji, pozwalający na odbiór budynku z certyfikacją FSC®.

__________________________

 

BMTC POLAND realizuje usługi certyfikacji FSC® we współpracy z:

BMTRADA-Logo-medium

__________________________

 

Numer posiadanej przez BM TRADA licencji to:

FSC™A000503

__________________________

 

Dowiedz się więcej nt. certyfikatu FSC® oraz zasad certyfikacji Systemu

 

FSC-logo

 

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73,

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl