Międzynarodowo uznane wymagania OHSAS 18001 zostały stworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na standard systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, na zgodność z którym można by oceniać i certyfikować systemy w funkcjonujące w różnych organizacjach. Wynika to z faktu, iż organizacje pragną zarządzać bezpieczeństwem i higieną w taki sam sposób, jak innymi głównymi działaniami biznesowymi.

Zgodność z OHSAS 18001 nie zastępuje jednak respektowania wymagań prawnych ani nie odnosi się bezpośrednio do kwestii związanych z bezpieczeństwem wyrobów lub usług. Jednakże zgodność z OHSAS 18001 oraz korzyści wynikające z audytu niezależnej strony trzeciej (jednostki certyfikującej) mogą znacznie przyczynić się do redukcji wypadków przy pracy.

Wdrożenie systemu zarządzania, który można audytować i który rozciąga się poza zgodność z minimum wymagań, pozwala organizacjom zwiększyć bezpieczeństwo i higienę pracy w środowisku biznesowym. OHSAS jest środkiem kontroli i narzędziem do łagodzenia ryzyka oraz dalszego minimalizowania zagrożeń dla ludzi, które związane są z działaniami organizacji.

Ocena i certyfikacja na zgodność z OHSAS 18001 świadczy o zobowiązaniu organizacji do ciągłego doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodności z wymaganiami prawnymi poprzez utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (OHSMS).


Podstawowymi elementami OHSAM są:

  • sformułowanie i zachowanie Polityki BHP
  • projektowanie i identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i jego kontrola
  • wdrożenie i funkcjonowanie systemu umożliwiającego osiąganie celów polityki
  • weryfikacja skuteczności systemu i korekta odchyleń
  • przegląd OHSMS przez najwyższe kierownictwo


(BS) OHSAS 18001:2007

Nowy brytyjski i międzynarodowy standard OHSAS zostały opublikowane w lipcu 2007r. Wszystkie certyfikowane organizacje muszą przejść na nowy standard do 1. stycznia 2009 r., ponieważ jego dotychczasowa wersja po tym czasie straci ważność.

Do pierwszej edycji OHSAS 18001, opublikowanej w 1999 r., wprowadzono wiele znaczących zmian. Jedną z głównych jest zwiększenie nacisku na zdrowie w stosunku do wymagań odnośnie bezpieczeństwa, a także zwiększenie zgodności z ISO 14001:2004, aby umożliwić organizacjom tworzenie zintegrowanych systemów zarządzania.

Certyfikacja OHSAS 18001 wspomaga rozwój i promocję skutecznej kultury BHP w organizacji oraz jest sposobem na jej uwierzytelnienie w oczach pracowników oraz otoczenia.

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl