Uprzejmie informujemy, iż w związku z pojawieniem się we wrześniu 2013 r. nowej wersji normy ISO/IEC 27001, w okresie przejściowym, tj. do momentu wycofania z zastosowania jej starszej wersji , certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji odbywać się będzie według następujących zasad:

  • Dla organizacji posiadających certyfikat potwierdzający zgodność systemu z zarządzania z wymaganiami starszej wersji normy – ISO/IEC 27001:2005 - wyznaczono okres przejściowy do 30 września 2015r. Oznacza to, iż do tego czasu muszą one dokonać dostosowania funkcjonującego już systemu zarządzania do wymagań nowszej wersji normy – ISO/IEC 27001:2013.  Tym samym wszystkie certyfikaty wystawione na zgodność z ISO/IEC 27001:2005 po 30 września 2015 utracą swoją ważność niezależnie od terminu ich ważności wskazanego na samym certyfiacie.
  • Organizacje, które z kolei dopiero przygotowują się do pierwszej certyfikacji systemu zarządzania ISO/IEC 27001, będą mogły uzyskać certyfikację na zgodność z wymaganiami starej normy jeszcze do 30 września 2014r. Od 1 października 2014r. bowiem wszystkie nowe certyfikacje odbywać się będą już według nowych zasad, czyli na zgodność z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 27001:2013;

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z okresem przejściowym dla normy ISO/IEC 27001 zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem!

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl