W dniu 21 listopada 2014 Rada Dyrektorów RSPO zatwierdziła rewizję normy RSPO SCC (Supply Chain Certification) oraz dokumentacji systemowej. Zaktualizowane dokumenty zostały opublikowane i są dostępne na stronie www RSPO:

http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/rspo-supply-chain-certification.

Wprowadzenie nowego dokumentu nastąpiło w dniu 1 stycznia 2015 i od początku tego okresu posiadacze certyfikatów oraz ich wnioskodawcy mogą stosować normę na zasadzie dobrowolności, natomiast od dnia 1 kwietnia 2015 norma staje się obowiązująca dla wszystkich podmiotów. Oznacza to, że każda certyfikacja lub audit nadzoru przeprowadzony w tym czasie będzie podlegać nowej normie.

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl