swiss2

 

Projekt współfinasowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Informacja prasowa

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W PRZEDSIĘBIORSTWIE BMTC POLAND SP. Z O.O.


Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, iż firma BMTC Poland Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu współfinansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy pod tytułem: „Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w wyniku wdrożenia strategii CSR w przedsiębiorstwie BMTC Poland Sp. z o.o.”.

Umowa o udzielenie wsparcia nr 124 / SPPW/ DPP/ 2014 została podpisana 30 czerwca 2014 roku.

Okres realizacji projektu 01.07.2014r. – 28.02.2014r.
Kwota wsparcia wynosi 74 200,00 PLN (21 933,84 CHF)

Celem projektu było zmniejszenie negatywnego oddziaływania spółki na środowisko oraz poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z interesariuszami (klienci, pracownicy).

Cel projektu został osiągnięty poprzez realizacji 4 głównych działań:

  1. Stworzenie strategii CSR przedsiębiorstwa
  2. Poprawa komunikacji z klientem
  3. Poprawa komunikacji wewnętrznej
  4. Wdrożenie normy ISO 26000 w przedsiębiorstwie

Dzięki realizacji powyższych działań spółka BMTC Poland miała możliwość: stworzenia strategii CSR, będącej odpowiedzią na problemy przedsiębiorstwa związane m.in. z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, nadmiernym zużyciem papieru oraz brakiem informacji zwrotnej od klientów dotyczącej zadowolenia z usług firmy; poprawy komunikacji z klientem poprzez przeprowadzenie audytu systemu obsługi klienta w przedsiębiorstwie, stworzenie procedury badania opinii klientów oraz zakupienie i wdrożenie systemu CRM do zarządzania projektami w firmie; poprawy komunikacji wewnętrznej przez stworzenie procedury komunikacji wewnętrznej w firmie oraz zakup laptopa z oprogramowaniem pozwalającego zwiększyć mobilność pracowników i podniesienie jakości rozmów biznesowych i realizowanych działań; wykorzystania normy ISO 26000 do wdrożenia społecznej odpowiedzialności.

Realizacja niniejszego projektu pozwoliła na zaimplementowanie w przedsiębiorstwie dobrych praktyk z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i umożliwiła dalsze doskonalenie spółki w tym zakresie.

 

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na http://www.bmtrada.pl oraz na stronach www - dotyczących projektu www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland.

 

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl