Nowe wydanie normy ISO 14001 zostało opublikowane 15 września 2015 roku.

Certyfikowane organizacje mają trzy lata na dostosowanie swojego systemu zarządzania środowiskowego do aktualnych wymagań. Certyfikaty potwierdzające zgodność z ISO 14001:2004 pozostaną ważne do końca okresu przejściowego.

Obszary w jakich dokonano zmian i wynikające z nich korzyści
Doskonalenie
Zgodnie z wymaganiami nowej normy, zarządzanie środowiskowe będzie ściśle połączone ze strategią biznesową całej organizacji. Dzięki temu, działalność organizacji przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych.

Przywództwo
Większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa w system zarządzania przyczyni się do zwiększonej motywacji całego personelu do osiągania celów organizacji.

Poprawa wyników działalności środowiskowej
Spełnienie wytycznych nowej normy przyczyni się do poprawy wyników działalności związanej z ochroną środowiska, co w rezultacie może znacznie ułatwić dostosowanie do wymagań prawnych dotyczących środowiska.

Integracja
Cała struktura i terminologia nowej normy jest taka sama jak w innych obowiązujących normach systemów zarządzania, na przykład w ISO 9001. Dzięki temu, integracja wielu systemów w jednej firmie będzie łatwiejsza i szybsza.

Szczegóły dotyczące wymagań nowej normy i możliwości dostosowania systemów zarządzania obecnych klientów zostaną wkrótce opublikowane.

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl