Nowe wydanie normy ISO 9001 zostało opublikowane 15 września 2015 roku.

Certyfikowane organizacje mają trzy lata na dostosowanie swojego systemu zarządzania jakością do aktualnych wymagań. Certyfikaty potwierdzające zgodność z ISO 9001:2008 pozostaną ważne do końca okresu przejściowego.

Obszary w jakich dokonano zmian i wynikające z nich korzyści
Doskonalenie
Zmieniony standard gwarantuje, że zarzadzanie jakością jest obecnie w pełni zintegrowane i dopasowane do strategii biznesowej organizacji

Przywództwo

Większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa w system zarządzania przyczyni się do zwiększonej motywacji całego personelu do osiągania celów organizacji.

Zarządzanie Ryzykiem i Możliwościami

Wprowadzenie obowiązku identyfikacji potencjalnego ryzyka i możliwości biznesowych bezpośrednio przyczyni się do doskonalenia pracy każdej organizacji

Integracja

Cała struktura i terminologia nowej normy jest taka sama jak w innych obowiązujących normach systemów zarządzania. Dzięki temu, integracja wielu systemów w jednej organizacji będzie łatwiejsza i szybsza.

Szczegóły dotyczące wymagań nowej normy i możliwości dostosowania systemów zarządzania dla obecnych klientów zostaną wkrótce opublikowane

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl