Norma ISO 22000, opublikowana w 2005 roku, wyznacza standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw. Organizacje, które posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania, zgodny z ISO 22000, mogą zagwarantować swoim odbiorcom, że ich wyroby są produkowane, transportowane i przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja na rynku, oraz oczekiwania przedsiębiorców
i konsumentów uległy pewnym zmianom. Z tego powodu, organizacja ISO zdecydowała się na nowelizację normy ISO 22000, biorąc pod uwagę nie tylko zmiany na świecie, ale również wszelkie uwagi dotyczące ewentualnych braków i niejasności obecnej wersji normy.

Nowa norma ma być opracowana zgodnie z obowiązującą strukturą standardów ISO, która znalazła zastosowanie we wszystkich nowych wydaniach norm ISO. Ponadto, grupa pracująca nad rewizją normy ma na celu uprościć treści ISO 22000, tak żeby norma była bardziej zwięzła
i konkretna, oraz łatwiejsza do zrozumienia przez wszystkich zainteresowanych.
Wszelkie kluczowe elementy normy, takie jak podejście do oceny ryzyka, programy operacyjne czy środki kontroli, mają zostać zweryfikowane i doprecyzowane. Nowa norma ma być również łatwiejsza do zastosowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

W prace nad nowym wydaniem ISO 22000 są zaangażowani nie tylko eksperci zajmujący
się bezpieczeństwem żywności, ale również sami przedsiębiorcy związani z branżą spożywczą.

Roboczy projekt nowej normy ISO 22000 (DIS) powinien być dostępny w połowie 2016 roku. Publikacja ostatecznego wydania została zaplanowana na 2017 rok.

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl