W dniu 2019-05-02 biuro BM TRADA będzie zamknięte.

 

Zapraszamy do kontaktu w dniu 6 maja.

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl