06.11.2009r. Potrzeba dostosowania systemów do wymagań ISO 9001:2008

Jesteśmy w połowie okresu dostosowywania naszych systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:2000 do wymagań zawartych ISO 9001:2008. Z tego względu istotnym jest przypomnienie najistotniejszych dat i faktów dotyczących przejścia na wymagania nowej normy:

  • Każdy audyt re-certyfikujący lub nadzoru przeprowadzony po 15 listopada 2009 musi być zrobiony na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Po 15 listopada 2009 nie można realizować akredytowanych audytów systemów zarządzania na zgodność z ISO 9001:2000.
     
  • Każda pierwsza certyfikacja przeprowadzona po 15 listopada 2009 musi być realizowana na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Po 15 listopada 2009 wszyscy nowi klienci muszą być certyfikowani na zgodność z ISO 9001:2008
     
  • Do 15 listopada 2010 wszystkie certyfikowane Organizacje powinny posiadać certyfikaty wystawione na zgodność z wymaganiami ISO 9001:2008. Po tym terminie wszystkie certyfikaty zgodności z wymaganiami ISO 9001:2000 zostaną uznane jako nieważne albo wygasłe.


Zmiana podstawy certyfikacji z ISO 9001:2000 na ISO 9001:2008 może nastąpić w ramach audytów re-certyfikujących, nadzoru jak również na życzenie Klienta w ramach audytów specjalnych realizowanych w trakcie trwania 3 letniego procesu certyfikacji.

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl