Z dumą informujemy, iż na początku października BM TRADA, jako pierwsza na świecie, uzyskała oficjalną akredytację międzynarodowej jednostki akredytacyjnej ASI (Accreditation Services International) na certyfikację łańcucha dostaw oleju palmowego – RSPO.

Aby utrzymać akredytację, BM TRADA co roku poddawana będzie audytom ASI w celu zagwarantowania, iż w sposób ciągły spełnia stawiane przed nią wymagania dotyczące certyfikacji RSPO.

Warto dodać, iż BM TRADA jest obecnie liderem na brytyjskim rynku, jeżeli chodzi o świadczenie usług certyfikacji łańcucha dostaw oleju palmowego.

Czytaj więcej o certyfikacji systemu RSPO.

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl