Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wolno nam przetwarzać tylko te dane osobowe, względem których uzyskaliśmy stosowaną zgodę na ich przetwarzanie. Aby było to możliwe, w dokumentacji aplikacyjnej kandydata zainteresowanego udziałem w procesie rekrutacyjnym powinna znaleźć się zgoda której przykładowa treść została przedstawiona poniżej:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: ……………………………….”
W takim przypadku, po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata, dokumenty aplikacyjne wszystkich pozostałych aplikujących zostaną zniszczone (dane zostaną trwale usunięte).

W przypadku zainteresowania udziałem w naszych przyszłych rekrutacjach, osoba aplikująca może przedstawić dodatkową zgodę. Przykładowa treści takiej zgody została przedstawiona poniżej:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji organizowanych przez: BMTC Poland Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław”.

Aplikacje, w których nie zostanie zawarta żadnaz wyżej podanychzgód lub podobna nie będą przeznas rozpatrywane. W takim przypadku dokumenty będą usuwane (wersja elektroniczna) lub niszczone (wersja papierowa).


 

Obowiązek informacyjny.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest BMTC Poland Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000338493, NIP: 897-17-55-892, REGON: 021053655, zwana dalej Spółką lub Administratorem.
  Dane kontaktowe: tel. +48717256073, fax +48717947011, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie, na który osoba, której dane dotyczą wyraziła w pełni dobrowolną zgodę. 

 3. Dane osobowe kandydatów są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki biorącym udział w procesie rekrutacji, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych. 

 4. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak firmy wspierające nas w zakresie usług IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych 

 5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z udzieloną nam zgodą tj. do momentu wycofania tej zgody lub:
  1. do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji 
  2. do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez nas większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu.

 6. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 7. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do nas drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: BMTC Poland Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

 

Wrocław, 2018-05-25

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl