Certyfikacja łańcucha dostaw to nieprzerwana droga od źródła do konsumenta, jaką przebywają produkty, włączając wszystkie etapy udoskonalania, wytwarzania, przetwarzania, transportu i dystrybucji. Zapewnia też, że dany produkt pochodzi z zadeklarowanego miejsca. Certyfikacja łańcucha dostaw stanowi dowód na to, że dany produkt pochodzi od certyfikowanego, dobrze zarządzanego źródła, potwierdzając jednocześnie, że produkty certyfikowane nie są zmieszane z produktami z niecertyfikowanych źródeł w żadnym punkcie łańcucha dostaw, poza przypadkami podlegającymi ścisłej kontroli.
 
Więcej informacji