Certyfikacja produktu służy zapewnieniu klienta oraz kontrahenta, że spełnia on wymagania określone daną normą. Oferta BM TRADA w tym zakresie dotyczy szeregu systemów dla produktów budowlanych – oznaczanych naszym znakiem Q-Mark, jak również świadczenie usług nadawania oznaczenia CE.
 
Więcej informacji